Narrow Turquoise Vase
Narrow Turquoise Vase

Narrow Turquoise Vase

David Brown

Regular price £35.00 Sale

Handmade Ceramic Vase

14cm tall

7cm at base