Chimney Vase

Chimney Vase

Regular price £80.00 Sale

Handmade Ceramic

25cm tall